Hunkemöller & CEMBA

Från textilavfall till humanitärt bistånd. Cirkularitet i Bangladesh - omvandla en miljörisk till en möjlighet för människor att få anständig sömn.

År 2019 samarbetade vi med CEMBA, ett socialt företag som ägnar sig åt att sammanföra cirkulär ekonomi och humanitära insatser. Tillsammans med CEMBA ville vi använda avfallet från vår leveranskedja och producera madrasser för cirkulär ekonomi för att täcka behoven hos de mest utsatta människorna i Bangladesh.

Avklipp från Hunkemöllers klädtillverkning har donerats till CEMBA för att tillverka madrasser till 400 familjer som förlorade sina tillhörigheter under den senaste översvämningen i landet.

Madrasserna distribuerades till offren för översvämningarna i utkanten av Dhaka vid fyra evenemang, och vi övervakar produktens användning och livslängd under det kommande året.

Together Tomorrow
CEMBA-initiativet stöder de familjer som drabbas hårdast av effekterna av klimatförändringar.

Sustainable Collection

Shoppa