• Disclaimer

    <h1>Ansvarsfriskrivning</h1> <p>Ansvarsfriskrivningen g&auml;ller f&ouml;r inneh&aring;ll och anv&auml;ndning av webbsidan <a href="https://www.hunkemoller.se" target="_self" title="Hunkemoller.se">www.hunkemoller.se</a>. I anslutning till detta, vill Hunkem&ouml;ller B.V. uppm&auml;rksamma dig p&aring; f&ouml;ljande:</p> <p><strong>Ansvar</strong><br /> Hunkem&ouml;ller g&ouml;r sitt b&auml;sta f&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla att det inte f&ouml;rekommer n&aring;gra fel i informationen p&aring; webbplatsen (inklusive produktinformationen som &aring;terfinns p&aring; sidan). Dessv&auml;rre kan vi inte garantera detta. Hunkem&ouml;ller ansvarar inte f&ouml;r &lsquo;uppenbara&rsquo; fel eller skrivfel. Detta &auml;r fel som alla konsumenter kan identifiera som just s&aring;dana fel. Har du uppt&auml;ckt n&aring;gra fel? Vi uppskattar om du talar om det f&ouml;r oss. Var god skicka ditt meddelande till: <a href="mailto:kundservice_se@hunkemoller.com">kundservice_se@hunkemoller.com</a></p> <p><strong>R&auml;ttigheter</strong><br /> Hunkem&ouml;ller, eller ber&auml;ttigad part, f&ouml;rbeh&aring;ller sig alla r&auml;ttigheter, inklusive upphovsr&auml;tt och varum&auml;rkesskydd, portr&auml;ttr&auml;ttigheter och/eller andra immateriella r&auml;ttigheter, vad g&auml;ller allt som visas p&aring; webbplatsen. Detta omfattar texter, illustrationer och grafiskt material. Inga av dessa r&auml;ttigheter &ouml;verf&ouml;rs till sidans bes&ouml;kare/anv&auml;ndare. Kopiering av webbplatsen, eller delar av den, reproduktion eller lagring p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt eller att g&ouml;ra den tillg&auml;nglig f&ouml;r andra &auml;r f&ouml;rbjudet utan uttryckligt skriftligt tillst&aring;nd fr&aring;n Hunkem&ouml;ller. Tillst&aring;nd kr&auml;vs inte f&ouml;r personligt, icke-kommersiellt bruk.</p> <p><strong>Din information</strong><br /> Din information kommer inte att g&ouml;ras tillg&auml;nglig f&ouml;r n&aring;gon tredje part s&aring;vida det inte &auml;r n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r att kunna hantera din best&auml;llning eller i enlighet med r&aring;dande lagstiftning.</p> <p><strong>&Auml;ndringar</strong><br /> Hunkem&ouml;ller har r&auml;tt att &auml;ndra informationen p&aring; denna webbplats, inklusive texten i denna ansvarsfriskrivning, vid valfri tidpunkt och utan f&ouml;reg&aring;ende tillk&auml;nnagivande. Vi rekommenderar d&auml;rf&ouml;r att du regelbundet kontrollerar om informationen p&aring; denna webbplats har &auml;ndrats.</p> <p>Hunkem&ouml;ller B.V. 2020</p> <p>&nbsp;</p>

    Läs mer
  • Information - Terms & Conditions - 230

    <p><strong><u>Villkor f&ouml;r &quot;Duckie Thot&rdquo; t&auml;vlingen organiserad av Hunkem&ouml;ller BV &rsquo; </u> </strong></p> <p>&middot; T&auml;vlingen &auml;r organiserad av Hunkem&ouml;ller B.V. Endast My Hunkem&ouml;ller medlemmar kan delta. G&aring;van sponsras av Hunkem&ouml;ller.</p> <p>&middot; F&ouml;r att delta m&aring;ste deltagaren vara en My Hunkem&ouml;ller medlem och ha ett medlemskort (digitalt eller fysiskt), vara inloggad p&aring; appen, och deltagaren m&aring;ste skicka in ett svar med en f&ouml;rklaring p&aring; vad som f&aring;r hen att k&auml;nna sig stark och hur hen skulle vilja inspirera andra. T&auml;vlingen &auml;r live fr&aring;n 26/10-2020 t.o.m. 30/10-2020<a name="_Hlk49784137">. </a></p> <p>&middot; Efter 30/10-2020 kommer vinnarna att koras. Vinnarna utses baserat p&aring; deras inskickade svar. Hunkem&ouml;ller kommer utse en vinnare per deltagande land.</p> <p>&middot; Anst&auml;llda hos Hunkem&ouml;ller, Hunkem&ouml;llers partners eller dotterbolag f&aring;r inte delta i t&auml;vlingen.</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller kommer anv&auml;nda deltagares information f&ouml;r att kommunicera ytterligare kring t&auml;vlingen samt s&auml;kra att de s&auml;nder korrekt pris till vinnarna.</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller kommer anv&auml;nda de vinnande svaren p&aring; diverse marketing plattformar under kampanjperioden som str&auml;cker sig till slutet av november 2020.</p> <ul> <li>F&ouml;r att t&auml;vla m&aring;ste deltagaren vara minst 18 &aring;r gammal.</li> </ul> <p>&middot; Vinnaren kommer motta tre stycken underkl&auml;desset fr&aring;n Hunkem&ouml;llers Duckie kollektion i vinnarens storlek. Underkl&auml;desseten som s&auml;nds baseras p&aring; lagerstatus. Hunkem&ouml;ller best&auml;mmer i f&ouml;rv&auml;g vilken bh som ligger i prispotten.</p> <p>&middot; Priset kan inte l&ouml;sas in mot kontanter eller annan g&aring;va. Priset kommer skickas hem till vinnaren innan slutet av november 2020.</p> <ul> <li>Vinnaren kommer bli informerad via mejl och/eller privat meddelande.</li> </ul> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller kommer be alla deltagare dela sin bh storlek, trosstorlek samt kontaktuppgifter s&aring; att de kan motta sitt pris vid vinst. Informationen kommer endast lagras i tv&aring; m&aring;nader och endast anv&auml;ndas f&ouml;r att kunna s&auml;nda priset. F&ouml;r mer information, v&auml;nligen l&auml;s Hunkem&ouml;llers integritetspolicy: <a href="https://www.hunkemoller.se/privacy.html">https://www.hunkemoller.se/privacy.html</a></p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller har r&auml;ttigheten att &auml;ndra t&auml;vlingsvillkoren samt avsluta t&auml;vlingen utan f&ouml;rvarning, och innan det f&ouml;rst angivna slutdatumet.</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller kan inte h&aring;llas ansvariga f&ouml;r f&ouml;rseningar eller tekniska problem.</p> <p>&middot; Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren villkoren och de beslut tagna av Hunkem&ouml;ller f&ouml;r att f&ouml;rs&auml;kra ett r&auml;ttvist resultat.</p> <p>&middot; Kommentarer/klagom&aring;l r&ouml;rande t&auml;vlingen kan skickas till: Hunkem&ouml;ller, Attn: Marketing Department, P. O. Box 386, 1200 AJ Hilversum, The Netherlands. Hunkem&ouml;ller kommer svara via post eller telefon inom tre veckor efter mottaget brev.</p> <p>&middot; T&auml;vligen g&aring;r under nederl&auml;ndska t&auml;vlingslagar (Nederlandse Reclamecode) och The Games of Chance Code (Gedragscode voor promotionele kansspelen).</p> <ul> <li>Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren t&auml;vlingsvillkoren</li> </ul> <p>Senast uppdaterad av Hunkem&ouml;ller B.V. in Hilversum, The Netherlands, oktober 2020.</p>

    Läs mer