• Wheel of Passion Legal Agreements - 1226

  <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Allm&auml;nna villkor f&ouml;r Hunkem&ouml;llers medlemskort&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">1. Definitioner&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Begrepp i fetstil enligt nedan har f&ouml;ljande betydelser:&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <table style="border: none; width: 65%; border-collapse: collapse; margin-right: calc(35%);"> <tbody> <tr> <td style="border: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><strong><span style="font-size:12px;">Hunkem&ouml;ller:</span></strong></p> </td> <td style="border-top: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-image: initial;border-left: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Det privata f&ouml;retaget med begr&auml;nsat ansvar Hunkem&ouml;ller B.V. inklusive dess anslutna f&ouml;retag, Hunkem&ouml;ller B.V., Liebergerweg 28, (1221 JS) i Hilversum;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><strong><span style="font-size:12px;">Medlemskort:</span></strong></p> </td> <td style="border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Kortet utf&auml;rdat av Hunkem&ouml;ller som en del av medlemskortsprogrammet;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><strong><span style="font-size:12px;">Hunkem&ouml;ller-medlem:</span></strong></p> </td> <td style="border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Innehavaren av medlemskortet;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><strong><span style="font-size:12px;">Medlemskortsprogram:</span></strong></p> </td> <td style="border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Lojalitetsprogrammet som har utvecklats av Hunkem&ouml;ller d&auml;r Hunkem&ouml;ller-kunder bland annat kan spara rabatt genom att anv&auml;nda ett medlemskort;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><strong><span style="font-size:12px;">Kundtj&auml;nst f&ouml;r medlemskort:</span></strong></p> </td> <td style="border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Kundtj&auml;nst f&ouml;r lojalitetsprogrammet.</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><strong><span style="font-size:12px;">(online) butik(er):</span></strong></p> </td> <td style="border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Kundtj&auml;nst f&ouml;r programmet; Hunkem&ouml;llers butiker och webbshop i &Ouml;sterrike, Belgien, Tjeckien, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederl&auml;nderna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">2. Till&auml;mplighet&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Dessa allm&auml;nna villkor g&auml;ller f&ouml;r (ans&ouml;kan och/eller anv&auml;ndningen av medlemskortet i samband med) medlemskortsprogrammet f&ouml;r Hunkem&ouml;ller. Hunkem&ouml;llers medlemskortsprogram erbjuds av webbutiker och butiker i f&ouml;ljande l&auml;nder: &Ouml;sterrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederl&auml;nderna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Tjeckien Republiken, Schweiz, Sverige och Storbritannien.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">3. K&ouml;p och aktivering av medlemskort&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">1. Registrering i butik&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">N&auml;r en Hunkem&ouml;ller-medlem har f&aring;tt ett kort i butiken och registrerat det i kassan kommer de att f&aring; ett e-postmeddelande f&ouml;r att aktivera sin profil. Fram till dess f&ouml;rblir kortstatusen &quot;v&auml;ntande&quot;. Kunden kommer d&aring; att kunna spara po&auml;ng, men kommer inte att kunna dra nytta av sparprogrammet. Genom att klicka p&aring; l&auml;nken i e-postmeddelandet verifieras kundens e-postadress och kunden m&aring;ste slutf&ouml;ra sin registrering via webbplatsen. Minimikrav p&aring; kundens uppgifter &auml;r: f&ouml;rnamn, efternamn och e-postadress. Kunden m&aring;ste ocks&aring; skapa ett l&ouml;senord via webbplatsen och godk&auml;nna dessa villkor och Hunkem&ouml;llers sekretesspolicy. Det finns ingen medlemsavgift f&ouml;r att g&aring; med i Hunkem&ouml;llers medlemskortsprogram. Kunden kan f&aring; ett fysiskt kort eller v&auml;lja ett digitalt kort i form av en QR-kod, som g&ouml;r det m&ouml;jligt f&ouml;r kunden att identifiera sig i butiken via Hunkem&ouml;ller-appen eller -wallet.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">2. Registrering via webbplatsen/appen&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Det &auml;r ocks&aring; m&ouml;jligt att bli medlem i Hunkem&ouml;ller via webbplatsen eller appen. Minimikraven f&ouml;r uppgifter &auml;r f&ouml;rnamn, efternamn, e-postadress och l&ouml;senord. Kunder m&aring;ste ocks&aring; godk&auml;nna Hunkem&ouml;llers villkor och sekretesspolicy. N&auml;r en Hunkem&ouml;ller-medlem registrerar sig online eller via appen f&aring;r de ett e-postmeddelande f&ouml;r att bekr&auml;fta registreringen och verifiera e-postadressen. Fram till dess f&ouml;rblir kortstatusen &quot;v&auml;ntande&quot;. Kunden kommer d&aring; att kunna spara po&auml;ng men kan inte dra nytta av f&ouml;rdelarna med sparprogrammet. Genom att klicka p&aring; l&auml;nken i e-postmeddelandet kommer registreringen att slutf&ouml;ras. Det finns ingen medlemsavgift f&ouml;r att g&aring; med i Hunkem&ouml;llers medlemskortsprogram.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">3. F&ouml;rdelar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller-medlemmen f&aring;r olika f&ouml;rm&aring;ner genom att registrera sig f&ouml;r medlemskortet. Genom att spara Passion Points faller Hunkem&ouml;ller-medlemmen inom en f&ouml;rdefinierad niv&aring; (se 5. sparsystem). Inom denna niv&aring; har Hunkem&ouml;ller-medlemmen r&auml;tt till olika f&ouml;rdefinierade f&ouml;rm&aring;ner (se 5. sparsystem). Hunkem&ouml;ller-medlemmen har ocks&aring; r&auml;tt till (rabatt) kuponger som de kan l&ouml;sa in via webbplatsen, appen eller i butiken. Genom att skanna medlemskortet eller logga in p&aring; Hunkem&ouml;ller-medlemmens konto blir kupongerna tillg&auml;ngliga under betalningstransaktionen. Hunkem&ouml;ller-medlemmen f&aring;r ocks&aring; speciella inbjudningar till Hunkem&ouml;ller-medlemsevenemang, f&aring;r exklusiva utskick (med tillst&aring;nd), personliga f&ouml;rslag och r&aring;d.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">4. Deltagande i medlemskortsprogrammet&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Deltagande i medlemskortsprogrammet &auml;r endast m&ouml;jlig om en kund har en giltig bostadsadress i &Ouml;sterrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederl&auml;nderna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5. L&auml;gsta &aring;lder&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Deltagande i medlemskortsprogrammet &auml;r m&ouml;jligt fr&aring;n 12 &aring;r och &auml;ldre. Hunkem&ouml;ller-medlemmen m&aring;ste vara minst 16 &aring;r f&ouml;r att kunna g&ouml;ra ett online-k&ouml;p. Hunkem&ouml;llers medlemmar under 16 &aring;r kan g&ouml;ra ett k&ouml;p i den fysiska butiken. Nyhetsbrev skickas ocks&aring; endast till medlemmar som &auml;r 16 &aring;r eller &auml;ldre.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">4. Anv&auml;ndning&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan anv&auml;nda sitt medlemskort efter registrering genom att fylla i ans&ouml;kningsformul&auml;ret som n&auml;mns i 3 och efter k&ouml;p och aktivering av medlemskortet. Medlemskortet &auml;r strikt personligt och kan inte &ouml;verf&ouml;ras. Medlemskortet f&ouml;rblir Hunkem&ouml;llers egendom. Endast 1 (en) e-postadress per kort &auml;r m&ouml;jlig och h&ouml;gst 1 (ett) medlemskort kan anv&auml;ndas per kund.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5. Sparsystem&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5.1 Passion Points&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Ett giltigt medlemskort g&ouml;r det m&ouml;jligt f&ouml;r Hunkem&ouml;ller-medlemmen att f&aring; Passion Points. De olika s&auml;tten att spara kommuniceras till Hunkem&ouml;ller-medlemmen via webbplatsen och appen. Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan tj&auml;na Passion Points p&aring; olika s&auml;tt:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Genom att g&ouml;ra ett k&ouml;p; var tionde eurocent (0,10 &euro;) &auml;r v&auml;rd en Passion Point;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Genom att fylla i personuppgifter s&aring; att Hunkem&ouml;ller kan anpassa kommunikationen till en kund och f&ouml;r analys&auml;ndam&aring;l. Dessa f&auml;lt &auml;r inte obligatoriska. Hunkem&ouml;ller-medlemmen f&aring;r en eng&aring;ngsutdelning p&aring; 25 Passion Points f&ouml;r varje ifyllt f&auml;lt: telefonnummer, k&ouml;n, f&ouml;delsedatum, hemadress, bh-storlek, topp- och trosstorlek, 1 av 2 Sexy Shapes, 1 av 4 Favourite Fits. En kund kan tj&auml;na upp till 200 Passion Points med denna information.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Genom att ange personliga intressen s&aring; att Hunkem&ouml;ller kan anpassa kommunikationen till kunden och f&ouml;r analys&auml;ndam&aring;l. F&auml;lten &auml;r inte obligatoriska. Hunkem&ouml;ller-medlemmen f&aring;r en eng&aring;ngsutm&auml;rkelse p&aring; 25 Passion Points f&ouml;r minst 1 och h&ouml;gst 6 intressen. Dessa intressen &auml;r sport, resor, h&auml;lsa, sk&ouml;nhet, kultur och mode.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Genom att utf&ouml;ra uppdrag och tj&auml;na m&auml;rken. Totalt finns det 11 typer av m&auml;rken som en Hunkem&ouml;ller-medlem kan tj&auml;na. N&auml;r en kund till exempel har gjort ett k&ouml;p i butiken via webbplatsen och appen f&aring;r kunden ett m&auml;rke och 250 Passion Points.&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Genom Passion Points-bonusregler som Hunkem&ouml;ller s&auml;tter p&aring; kampanjbasis f&ouml;r kunderna. Till exempel tilldelas dubbla Passion Points p&aring; medlemsdagen. Hunkem&ouml;ller-medlemmen informeras i f&ouml;rv&auml;g om dessa kampanjer via webbplatsen, appen eller nyhetsbrevet.&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Alla ink&ouml;p fr&aring;n butiken, webbplatsen och appen r&auml;knas med till en total utgift (f&ouml;rutom ink&ouml;p av presentkuponger fr&aring;n Hunkem&ouml;ller och fraktkostnader f&ouml;r onlinebest&auml;llningar). Dessa ink&ouml;p kan endast sp&aring;ras mot uppvisande av ett giltigt medlemskort.&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Om Hunkem&ouml;ller-medlemmen returnerar ett k&ouml;p (mot mottagandet av kvittot) dras ocks&aring; de tillf&ouml;rda Passion Points.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Passion Points kan aldrig omvandlas till pengar. Passion Points f&ouml;rblir giltiga s&aring; l&auml;nge Hunkem&ouml;ller-medlemmen forts&auml;tter att delta aktivt i medlemskortsprogrammet. Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan f&ouml;rlora Passion Points genom inaktivitet, se 9. Inaktivitet f&ouml;r mer information.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5.2 Medlemsniv&aring;er&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">N&auml;r en Hunkem&ouml;ller-medlem blir medlem i medlemskortsprogrammet, tilldelas de till en viss niv&aring; som &auml;r kopplad till antalet Passion Points som kunden har samlat p&aring; sig. Programmet har fyra niv&aring;er:</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Niv&aring; 1 (Flirty Fun): po&auml;ng totalt fr&aring;n 0 till 499&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Niv&aring; 2 (Secret Crush): po&auml;ng totalt fr&aring;n 500 till 999&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Niv&aring; 3 (Hot Match): po&auml;ng totalt fr&aring;n 1000 till 1999&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Niv&aring; 4 (True Love): po&auml;ng totalt &ouml;ver 2000&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">P&aring; denna niv&aring; har medlemmen r&auml;tt till vissa fasta f&ouml;rm&aring;ner, se 5.3 fastst&auml;llda f&ouml;rm&aring;ner.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Medlemmar kan g&aring; upp eller ner p&aring; dessa niv&aring;er genom att:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">g&ouml;ra ink&ouml;p eller andra aktiviteter (se 5.1 Passion Points)&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">returnera ink&ouml;p (se 5.1 Passion Points)&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">inaktivitet i programmet (se 9. Inaktivitet)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Medlemmarna kommer att varnas om detta genom nyhetsbrev fr&aring;n Hunkem&ouml;ller (f&ouml;rutsatt att tillst&aring;nd ges). En ny Hunkem&ouml;ller-medlem b&ouml;rjar p&aring; den l&auml;gsta niv&aring;n. Alla befintliga medlemmar i det gamla programmet f&aring;r en v&auml;lkomstbonus p&aring; 500 Passion Points, som startar dem p&aring; niv&aring; 2.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5.3 Fasta f&ouml;rm&aring;ner&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Varje niv&aring;, som beskrivs i 5.2 Medlemsniv&aring;er, har f&ouml;rdefinierade f&ouml;rdelar. Dessa f&ouml;rdelar listas p&aring; webbplatsen och i Hunkem&ouml;llers app. Ju h&ouml;gre niv&aring; desto mer exklusiva &auml;r f&ouml;rdelarna.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Se f&ouml;rdelarna nedan:&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <table style="border: none;width:375.25pt;border-collapse:collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 261.85pt;border: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><strong>F&ouml;rdelar</strong></p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-image: initial;border-left: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;"><strong>Niv&aring; 1</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">V&auml;lkomstrabatt</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;"><strong>Niv&aring; 2</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">F&ouml;delsedagsrabatt</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;"><strong>Niv&aring; 3</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Personliga kuponger</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;"><strong>Niv&aring; 4</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Presenter vid k&ouml;p</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Medlemsdagar</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Pre-sale f&ouml;r medlemmar</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Extra storleksr&aring;dgivning</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Gratis frakt</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&Aring;tkomst till kollektioner/produkter i begr&auml;nsad utg&aring;va</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Speciell kundtj&auml;nst</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Jubileumsg&aring;va</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">VIP-kuponger</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 261.85pt;border-right: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-image: initial;border-top: none;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;"> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">VIP-evenemang</p> </td> <td style="width: 4cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;padding: 1.5pt 2.25pt;height: 15.75pt;vertical-align: bottom;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">N&auml;r en Hunkem&ouml;ller-medlem sjunker i niv&aring; har de inte l&auml;ngre r&auml;tt till f&ouml;rdelarna som finns p&aring; niv&aring;n ovan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5.4 Personliga kuponger&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Varje Hunkem&ouml;ller-medlem har r&auml;tt att f&aring; personliga kuponger. Dessa kuponger tilldelas Hunkem&ouml;ller-medlem baserat p&aring; olika kriterier, s&aring;som niv&aring;n p&aring; Hunkem&ouml;ller-medlemmen eller medlemmens shoppingbeteende. Ju h&ouml;gre medlemsniv&aring;, desto mer exklusiva &auml;r kupongerna. Dessutom finns det olika typer av kuponger som beskrivs i underavsnitten nedan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5.4.1 Shoppingkuponger&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Medlemskortsprogrammet har flera fastst&auml;llda po&auml;ngniv&aring;er d&auml;r en Hunkem&ouml;ller-medlem kan tj&auml;na en shoppingkupong. Det &auml;r d&aring; en Hunkem&ouml;ller-medlem har tj&auml;nat en balans p&aring; 250, 500, 750, 1000, 1250 och 1500 po&auml;ng. Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan tj&auml;na upp till 6 av dessa typer av kuponger. N&auml;r en Hunkem&ouml;ller-medlem returnerar sitt k&ouml;p har de r&auml;tt till en ny kupong vid n&auml;sta inst&auml;llda tidpunkt. Till exempel har en Hunkem&ouml;ller-medlem gjort ett k&ouml;p och f&aring;r som resultat 550 po&auml;ng. Hunkem&ouml;ller-medlemmen f&aring;r d&aring; sin andra shoppingkupong. Hunkem&ouml;ller-medlemmen returnerar sitt k&ouml;p och po&auml;ngsumman faller till 300 po&auml;ng. I detta skede har Hunkem&ouml;ller-medlemmen r&auml;tt till en ny butikskreditkupong vid n&auml;sta k&ouml;p, f&ouml;rutsatt att de n&aring;r ett saldo p&aring; minst 500 po&auml;ng.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Dessutom g&auml;ller kupongerna i 3 m&aring;nader. Kunden kan anv&auml;nda kupongen via kundvagnen p&aring; webbplatsen och i appen eller i kassan i butiken. Det &auml;r m&ouml;jligt att anv&auml;nda flera av dessa kuponger f&ouml;r en transaktion. De kan ocks&aring; kombineras med andra &aring;tg&auml;rder eller kampanjer.&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5.4.2 L&ouml;sa in kuponger f&ouml;r po&auml;ng&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">P&aring; den sista (fj&auml;rde) niv&aring;n kan en Hunkem&ouml;ller-medlem anv&auml;nda po&auml;ng f&ouml;r att &quot;k&ouml;pa&quot; en kupong. Dessa kan vara olika typer av kuponger, till exempel en shoppingkupong eller en annan rabattkupong som gratis frakt. Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan k&ouml;pa kupongen i kundvagnen p&aring; webbplatsen och i appen eller i kassan i butiken. Denna typ av kupong visas endast n&auml;r kunden har tillr&auml;ckligt med po&auml;ng f&ouml;r att &quot;k&ouml;pa&quot; kupongen. Detta inneb&auml;r att en Hunkem&ouml;ller-medlem inte kan nedgradera till en l&auml;gre niv&aring;. Dessa kuponger har en annan giltighet &auml;n den som visas i villkoren f&ouml;r den specifika kupongen. I h&auml;ndelse av en retur kommer en Hunkem&ouml;ller-medlem inte att f&aring; en &aring;terbetalning f&ouml;r kupongen utan kommer att f&aring; en &aring;terbetalning f&ouml;r po&auml;ngen.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">5.4.3 &Ouml;verraskningskuponger&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Medlemmar kan ocks&aring; anv&auml;nda &ouml;verraskningskuponger i programmet. Denna typ av kupong tilldelas av Hunkem&ouml;ller till en Hunkem&ouml;ller-medlem och syns inte p&aring; f&ouml;rhand p&aring; deras konto. Giltighetstiden f&ouml;r kupongen &auml;r inte heller k&auml;nd i f&ouml;rv&auml;g och syns i kupongens villkor. Hunkem&ouml;ller-medlemmen informeras om tillg&aring;ngen p&aring; kuponger via nyhetsbrevet eller appen.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Speciella tillf&auml;llen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller-medlemmar f&aring;r en &ouml;verraskningskupong vid vissa speciella tillf&auml;llen som deras f&ouml;delsedag eller en viss &aring;rsdag, om Hunkem&ouml;ller-medlemmen har varit medlem i medlemsprogrammet under ett visst antal &aring;r. Detta kan vara en rabatt eller en g&aring;va som medlemmen kan h&auml;mta i butiken. Kupongerna visas bara n&auml;r medlemmen &auml;r p&aring; en viss niv&aring;, till exempel endast giltig f&ouml;r niv&aring; 4-medlemmar. Dessa &ouml;verraskningskuponger kan finnas p&aring; alla niv&aring;er.</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Evenemang&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller anordnar ocks&aring; vissa evenemang f&ouml;r medlemmar. Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan registrera sig f&ouml;r ett evenemang genom att aktivera en kupong. Hunkem&ouml;ller-medlemmen f&aring;r sedan en verifiering/biljett via e-post.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Presenter&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller-medlemmen f&aring;r ocks&aring; kuponger som ger dem r&auml;tt till en g&aring;va med ett k&ouml;p. Till exempel, f&ouml;r k&ouml;p av minst 50 &euro; i sportartiklar kommer Hunkem&ouml;ller-medlemmen att f&aring; en sportkupong.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Tj&auml;nster&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller organiserar ocks&aring; vissa tj&auml;nster, som att f&aring; en produkt som &auml;r k&ouml;pt av en Hunkem&ouml;ller-medlem broderad. Detta kan till exempel vara under en kampanj f&ouml;r alla hj&auml;rtans dag. Hunkem&ouml;ller-medlemmen kommer d&aring; att ha en kupong tillg&auml;nglig p&aring; sitt konto som de kan aktivera f&ouml;r att ha r&auml;tt till denna tj&auml;nst.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">T&auml;vlingar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan delta i vissa t&auml;vlingar genom att aktivera en kupong via webbplatsen eller appen. Hunkem&ouml;ller v&auml;ljer vinnare genom en dragning eller en viss t&auml;vling som en Hunkem&ouml;ller-medlem kan delta i.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">6. Wheel of Passion&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">En registrerad Hunkem&ouml;ller-medlem kan delta i att spela &quot;Wheel of Passion&quot;, nedan kallat &quot;spelet&quot;. Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan spela spelet via webbplatsen (p&aring; kontot) eller appen. Denna funktion &auml;r inte tillg&auml;nglig hela tiden och sl&aring;s p&aring; eller av av Hunkem&ouml;ller under en viss period. I spelet kan en Hunkem&ouml;ller-medlem vinna Passion Points och andra priser genom att snurra p&aring; hjulet. De fullst&auml;ndiga villkoren f&ouml;r spelet finns p&aring; www.hunkemoller.nl/wheelofpassion.&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">7. V&auml;n-rabattprogram&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">En registrerad Hunkem&ouml;ller-medlem kan delta i Hunkem&ouml;llers kompisf&ouml;rdelningsprogram i samarbete med v&aring;r externa leverant&ouml;r, Buyapowa Limited. Detta inneb&auml;r att medlem kan tj&auml;na Passion Points om de h&auml;nvisar v&auml;nner och/eller familj till Hunkem&ouml;ller. Dessutom f&aring;r den nya kunden rabatt p&aring; sitt f&ouml;rsta k&ouml;p fr&aring;n Hunkem&ouml;ller. Dessa f&ouml;rdelar &auml;r f&ouml;r n&auml;rvarande endast tillg&auml;ngliga i Nederl&auml;nderna. En kund kan bara delta om de &auml;r 16 &aring;r eller &auml;ldre. De fullst&auml;ndiga villkoren f&ouml;r programmet finns p&aring; www.hunkemoller.nl/friendadvantageprogramme.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">8. Studentrabatt&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">En registrerad Hunkem&ouml;ller-medlem kan f&aring; studentrabatt p&aring; Hunkem&ouml;ller. Denna rabatt anordnas av Hunkem&ouml;ller. Mot uppvisande av ett giltigt studentkort f&aring;r Hunkem&ouml;ller-medlemmen 10 % rabatt i butiken. Rabatten g&auml;ller i kombination med andra &aring;tg&auml;rder och/eller kampanjer. Rabatten g&auml;ller endast vid k&ouml;p i butiken och &auml;r inte giltig online eller via appen.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">9. &Auml;ndringar&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att n&auml;r som helst och under alla omst&auml;ndigheter dra tillbaka, &auml;ndra eller g&ouml;ra nya erbjudanden f&ouml;r medlemskortsprogrammet som beskrivs h&auml;r. Hunkem&ouml;llers medlemmar kommer att meddelas i f&ouml;rv&auml;g om alla &auml;ndringar via e-post eller p&aring; webbplatsen www.hunkemoller.nl. Om en Hunkem&ouml;ller-medlem vill &auml;ndra, l&auml;gga till eller ta bort data som &auml;r k&auml;nda f&ouml;r Hunkem&ouml;ller inom ramen f&ouml;r medlemskortsprogrammet kan de g&ouml;ra det genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtj&auml;nst eller privacy@hunkemoller.com. Om Hunkem&ouml;ller-medlemmen raderar all personlig information &auml;r det inte m&ouml;jligt att dra nytta av f&ouml;rdelarna med medlemskortsprogrammet.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">10. Inaktivitet och avslutande av deltagande&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">10.1 Inaktivitet och bortfall av po&auml;ng&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Efter att ha registrerat en Hunkem&ouml;ller-medlem kontrollerar vi varje &aring;r (efter 365 dagar) om Hunkem&ouml;ller-medlemmen har visat aktivitet i medlemskortsprogrammet. Detta inneb&auml;r att Hunkem&ouml;ller-medlemmen kan f&ouml;rlora de po&auml;ng som beh&ouml;vs f&ouml;r att beh&aring;lla sin nuvarande niv&aring;. Till exempel, om en Hunkem&ouml;ller-medlem &auml;r p&aring; niv&aring; 2 beh&ouml;ver de minst 500 po&auml;ng. Denna Hunkem&ouml;ller-medlems saldo &auml;r 800 och de har inte gjort ett k&ouml;p de senaste 365 dagarna. D&auml;rf&ouml;r utg&aring;r 301 po&auml;ng och kunden sjunker tillbaka till niv&aring; 1. Om detta h&auml;nder i niv&aring; 1 sjunker Hunkem&ouml;ller-medlemmens po&auml;ng totalt tillbaka till 0.&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">10.2 Avbrytning av deltagande av Hunkem&ouml;ller&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Om en Hunkem&ouml;ller-medlem inte visar n&aring;gon aktivitet efter 6 &aring;r (varje &aring;r r&auml;knat fr&aring;n registreringsdatumet) arkiveras profilen f&ouml;r Hunkem&ouml;ller-medlemmen. Detta inneb&auml;r att Hunkem&ouml;ller-medlemmens personuppgifter anonymiseras och att Hunkem&ouml;ller-medlemmen inte l&auml;ngre kommer att kunna f&aring; tillg&aring;ng till f&ouml;rdelarna med medlemskortsprogrammet. Om Hunkem&ouml;ller-medlemmen efter denna sex&aring;rsperiod beslutar att g&ouml;ra ett k&ouml;p fr&aring;n Hunkem&ouml;ller, kan Hunkem&ouml;ller-medlemmen k&ouml;pa ett nytt medlemskort eller skapa ett konto p&aring; webbplatsen eller appen.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">10.3 Avbrytande av deltagande av medlem&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller-medlemmar kan n&auml;r som helst avbryta sitt deltagande i medlemskortsprogrammet. F&ouml;r att avbryta deltagandet i medlemskortsprogrammet ska Hunkem&ouml;ller-medlemmen skicka ett e-postmeddelande till privacy@hunkemoller.com. Efter avbokning &auml;r medlemskortet inte l&auml;ngre giltigt. Alla sparade rabattbelopp m&aring;ste anv&auml;ndas av Hunkem&ouml;ller-medlemmen f&ouml;r rabatt p&aring; produkterna. Efter upps&auml;gning kan medlemskortet inte anv&auml;ndas f&ouml;r att dra nytta av f&ouml;rdelarna med medlemskortsprogrammet. Eventuella kreditbelopp som &aring;terst&aring;r efter annullering upph&ouml;r och kan inte konverteras till kontanter.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">11. Missbruk av programmet&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller har r&auml;tt, utan att det p&aring;verkar alla dess r&auml;ttigheter, vid bedr&auml;geri, tillhandah&aring;llande av ofullst&auml;ndig eller felaktig information, i h&auml;ndelse av brott mot dessa Allm&auml;nna villkor, missbruk av r&auml;ttigheter som Hunkem&ouml;ller-medlem eller n&aring;gon annan &aring;tg&auml;rd som orsakar skada p&aring; Hunkem&ouml;ller och/eller dess butiker, att dra tillbaka medlemskortet med omedelbar verkan, att blockera det och/eller att dra tillbaka sparad rabatt och/eller att annullera alla k&ouml;p som g&ouml;rs p&aring; detta s&auml;tt. Detsamma g&auml;ller in en Hunkem&ouml;ller-medlem &auml;ndrar, f&ouml;rfalskar, byter ut eller skadar medlemskortet p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt (inklusive hacking) eller f&ouml;rs&ouml;ker g&ouml;ra det. Bedr&auml;geri (eller f&ouml;rs&ouml;k till bedr&auml;geri) eller n&aring;gon annan obeh&ouml;rig handling kan registreras och kan leda till att Hunkem&ouml;ller-medlemmen nekas anv&auml;ndning av medlemskortet.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">12. Avslutande av program&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att n&auml;r som helst avsluta medlemskortsprogrammet. Hunkem&ouml;ller-medlemmen kommer att informeras om upps&auml;gningen senast 3 (tre) m&aring;nader i f&ouml;rv&auml;g. Fram till datumet f&ouml;r upps&auml;gningen kan Hunkem&ouml;ller-medlemmen forts&auml;tta att njuta av de nuvarande f&ouml;rdelarna med medlemskortsprogrammet. Efter upps&auml;gning enligt detta avsnitt kommer Hunkem&ouml;ller-medlemmen inte att kunna dra nytta av de nuvarande f&ouml;rdelarna med medlemskortsprogrammet.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">13. F&ouml;rlorat, stulet eller defekt medlemskort&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Vid f&ouml;rlust, st&ouml;ld eller fel p&aring; medlemskortet m&aring;ste en Hunkem&ouml;ller-medlem informera Hunkem&ouml;ller s&aring; snart som m&ouml;jligt. Medlemskortet blockeras sedan och Hunkem&ouml;ller skickar dem ett nytt medlemskort s&aring; snart som m&ouml;jligt utan kostnad. F&ouml;r att f&aring; ett nytt medlemskort, ring +31 (0) 35 6465412 (kundtj&auml;nst i Hilversum) eller bes&ouml;k en Hunkem&ouml;ller-butik. Po&auml;ngsumman f&ouml;r kortet och eventuella kuponger &ouml;verf&ouml;rs sedan till det nya kortet.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Till dess att en Hunkem&ouml;ller-medlem har f&aring;tt det nya medlemskortet kan denna utnyttja f&ouml;rdelarna med medlemskortsprogrammet genom att logga in via webbplatsen eller appen. Dessutom kan butikspersonalen leta upp Hunkem&ouml;ller-medlemmen i kassan mot uppvisande av ett giltigt ID. Om en tredje part f&aring;r obeh&ouml;rig (digital eller fysisk) &aring;tkomst till medlemskortet och/eller inloggningsdata &auml;r detta p&aring; Hunkem&ouml;ller-medlemmens egen risk.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">14. Sekretess&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Under medlemskortsprogrammet behandlas personuppgifter fr&aring;n Hunkem&ouml;ller-medlemmen, inklusive de personuppgifter som tillhandah&aring;lls av Hunkem&ouml;ller-medlemmen under registreringsprocessen i butiken, online eller via appen. Hunkem&ouml;ller &aring;tar sig att skydda all personlig information. L&auml;s v&aring;r sekretesspolicy f&ouml;r mer information om de personuppgifter som Hunkem&ouml;ller behandlar och hur personuppgifter anv&auml;nds i relation till medlemskortsprogrammet och r&auml;ttigheterna f&ouml;r Hunkem&ouml;ller-medlemmen som registrerad.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">15. Ansvar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller &auml;r inte ansvarig f&ouml;r obeh&ouml;rig anv&auml;ndning - av Hunkem&ouml;ller-medlemmen eller av tredje part - av medlemskortet eller f&ouml;r bedr&auml;glig anv&auml;ndning av rabattkredit. Hunkem&ouml;ller ansvarar inte f&ouml;r st&ouml;ld (inklusive anv&auml;ndning av Hunkem&ouml;ller-medlemmens inloggning av obeh&ouml;riga tredje parter), f&ouml;rlust, f&ouml;rfalskning eller missbruk av medlemskortet. Hunkem&ouml;ller kommer inte under n&aring;gra omst&auml;ndigheter att &aring;terbetala n&aring;gon utest&aring;ende butikskredit.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">16. &Ouml;vriga best&auml;mmelser&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Hunkem&ouml;ller f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att &auml;ndra dessa allm&auml;nna villkor. Det datum d&aring; de &auml;ndrade villkoren tr&auml;der i kraft kommer alla tidigare allm&auml;nna villkor att upph&ouml;ra att g&auml;lla. Holl&auml;ndsk lag till&auml;mpas p&aring; dessa allm&auml;nna villkor och medlemskortsprogrammet. Eventuella tvister l&auml;mnas uteslutande till den beh&ouml;riga domstolen i Amsterdam.&nbsp; &nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">Version: 29-09-2021 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

  Läs mer
 • Disclaimer

  <h1>Ansvarsfriskrivning</h1> <p>Ansvarsfriskrivningen g&auml;ller f&ouml;r inneh&aring;ll och anv&auml;ndning av webbsidan <a href="https://www.hunkemoller.se" target="_self" title="Hunkemoller.se">www.hunkemoller.se</a>. I anslutning till detta, vill Hunkem&ouml;ller B.V. uppm&auml;rksamma dig p&aring; f&ouml;ljande:</p> <p><strong>Ansvar</strong><br /> Hunkem&ouml;ller g&ouml;r sitt b&auml;sta f&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla att det inte f&ouml;rekommer n&aring;gra fel i informationen p&aring; webbplatsen (inklusive produktinformationen som &aring;terfinns p&aring; sidan). Dessv&auml;rre kan vi inte garantera detta. Hunkem&ouml;ller ansvarar inte f&ouml;r &lsquo;uppenbara&rsquo; fel eller skrivfel. Detta &auml;r fel som alla konsumenter kan identifiera som just s&aring;dana fel. Har du uppt&auml;ckt n&aring;gra fel? Vi uppskattar om du talar om det f&ouml;r oss. Var god skicka ditt meddelande till: <a href="mailto:kundservice_se@hunkemoller.com">kundservice_se@hunkemoller.com</a></p> <p><strong>R&auml;ttigheter</strong><br /> Hunkem&ouml;ller, eller ber&auml;ttigad part, f&ouml;rbeh&aring;ller sig alla r&auml;ttigheter, inklusive upphovsr&auml;tt och varum&auml;rkesskydd, portr&auml;ttr&auml;ttigheter och/eller andra immateriella r&auml;ttigheter, vad g&auml;ller allt som visas p&aring; webbplatsen. Detta omfattar texter, illustrationer och grafiskt material. Inga av dessa r&auml;ttigheter &ouml;verf&ouml;rs till sidans bes&ouml;kare/anv&auml;ndare. Kopiering av webbplatsen, eller delar av den, reproduktion eller lagring p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt eller att g&ouml;ra den tillg&auml;nglig f&ouml;r andra &auml;r f&ouml;rbjudet utan uttryckligt skriftligt tillst&aring;nd fr&aring;n Hunkem&ouml;ller. Tillst&aring;nd kr&auml;vs inte f&ouml;r personligt, icke-kommersiellt bruk.</p> <p><strong>Din information</strong><br /> Din information kommer inte att g&ouml;ras tillg&auml;nglig f&ouml;r n&aring;gon tredje part s&aring;vida det inte &auml;r n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r att kunna hantera din best&auml;llning eller i enlighet med r&aring;dande lagstiftning.</p> <p><strong>&Auml;ndringar</strong><br /> Hunkem&ouml;ller har r&auml;tt att &auml;ndra informationen p&aring; denna webbplats, inklusive texten i denna ansvarsfriskrivning, vid valfri tidpunkt och utan f&ouml;reg&aring;ende tillk&auml;nnagivande. Vi rekommenderar d&auml;rf&ouml;r att du regelbundet kontrollerar om informationen p&aring; denna webbplats har &auml;ndrats.</p> <p>Hunkem&ouml;ller B.V. 2024</p> <p>&nbsp;</p>

  Läs mer
 • Information - Terms & Conditions - 230

  <p><strong><u>Villkor f&ouml;r &quot;5th million Member&quot; t&auml;vlingen organiserad av Hunkem&ouml;ller BV&nbsp;</u></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>T&auml;vlingen &auml;r organiserad av Hunkem&ouml;ller B.V. Endast personer som inte &auml;r My Hunkem&ouml;ller medlemmar kan delta. G&aring;van sponsras av Hunkem&ouml;ller.&nbsp;</li> <li>För att delta måste deltagaren bli en My Hunkemöller medlem via appen och ha tillgång till sitt konto.</li> <li>T&auml;vlingen &auml;r aktiv fram tills My Hunkem&ouml;ller lojalitetsprogrammet n&aring;tt 5 miljoner medlemmar.&nbsp;</li> <li>Anst&auml;llda hos Hunkem&ouml;ller, Hunkem&ouml;llers partners eller dotterbolag f&aring;r inte delta i t&auml;vlingen.</li> <li>Hunkem&ouml;ller kommer anv&auml;nda deltagares information f&ouml;r att kommunicera ytterligare kring t&auml;vlingen samt s&auml;kra att de s&auml;nder korrekt pris till vinnarna.&nbsp;</li> <li>F&ouml;r att t&auml;vla m&aring;ste deltagaren vara minst 18 &aring;r gammal.&nbsp;</li> <li>Vinnarna kommer att utses på följande vis: Den som blir vår 5 miljonte aktiva medlem vinner en årsförbrukning av underkläder till ett värde av 15000:-. Vinnaren kommer kunna shoppa via vår Ambassadör sida</li> <li>Priset kan inte l&ouml;sas in mot kontanter eller annan g&aring;va.&nbsp;</li> <li>Vinnaren kommer bli informerad via mejl och/eller privat meddelande. Vinnaren m&aring;ste svara p&aring; meddelandet inom 5 arbetsdagar, efter det f&ouml;rlorar vinnaren r&auml;tten till sitt pris.&nbsp;</li> <li>• Hunkemöller kommer be deltagare dela sin bh storlek, trosstorlek, e-post adress samt kontaktuppgifter så att de kan motta sitt pris vid vinst. Informationen kommer endast lagras i två månader och endast användas för att kunna sända priset. F&ouml;r mer information, v&auml;nligen l&auml;s Hunkem&ouml;llers integritetspolicy: <a href="https://www.hunkemoller.se/privacy.html">https://www.hunkemoller.se/privacy.html</a></li> <li>Hunkem&ouml;ller har r&auml;ttigheten att &auml;ndra t&auml;vlingsvillkoren samt avsluta t&auml;vlingen utan f&ouml;rvarning, och innan det f&ouml;rst angivna slutdatumet.&nbsp;</li> <li>Hunkem&ouml;ller kan inte h&aring;llas ansvariga f&ouml;r f&ouml;rseningar eller tekniska problem.&nbsp;</li> <li>Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren villkoren och de beslut tagna av Hunkem&ouml;ller f&ouml;r att f&ouml;rs&auml;kra ett r&auml;ttvist resultat.&nbsp;</li> <li>Kommentarer/klagom&aring;l r&ouml;rande t&auml;vlingen kan skickas till: Hunkem&ouml;ller, Attn: Marketing Department, P. O. Box 386, 1200 AJ Hilversum, The Netherlands. Hunkem&ouml;ller kommer svara via post eller telefon inom tre veckor efter mottaget brev.&nbsp;</li> <li>T&auml;vligen g&aring;r under nederl&auml;ndska t&auml;vlingslagar (Nederlandse Reclamecode) och The Games of Chance Code (Gedragscode voor promotionele kansspelen).</li> <li>Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren t&auml;vlingsvillkoren&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Senast uppdaterad av Hunkem&ouml;ller B.V. in Hilversum, The Netherlands, oktober &nbsp;2021.</p> <p>&nbsp;</p> <p><u><strong>Villkor för "Rebecca Mir Collection" tävlingen organiserad av Hunkemöller BV ’</u></strong></p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;line-height:115%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;">&nbsp;</p> <ul id="isPasted" style="list-style-type: disc;"> <li>Tävlingen är organiserad av Hunkemöller B.V. Endast nya My Hunkemöller medlemmar kan delta. Gåvan sponsras av Hunkemöller. </li> <li>För att delta måste deltagaren vara en ny My Hunkemöller medlem.</li> <li>Vinnarna kommer koras inom två veckor efter tävlingen är avslutad. </li> <li>Vinnarna kommer väljas slumpmässigt. Hunkemöller kommer välja totalt 5 vinnare från de deltagande länderna. </li> <li>Från alla länder där tävlingen är tillgänglig kommer Hunkemöller utse 10 vinnare totalt.</li> <li>Anst&auml;llda hos Hunkem&ouml;ller, Hunkem&ouml;llers partners och/eller dotterbolag f&aring;r inte delta i t&auml;vlingen.</li> <li>Hunkem&ouml;ller kommer anv&auml;nda deltagarens information f&ouml;r att kommunicera ytterligare kring t&auml;vlingen samt s&auml;kra att de s&auml;nder korrekt pris till vinnarna.&nbsp;</li> <li>F&ouml;r att t&auml;vla m&aring;ste deltagaren vara minst 18 &aring;r gammal.&nbsp;</span></li> <li>Vinnaren kommer motta ett Rebecca Mir set till ett värde av 500:- </li> <li>Priset kan inte lösas in mot kontanter eller annan gåva. Priset kommer skickas hem till vinnaren innan slutet av maj 2022</li> <li>Vinnaren kommer bli informerad via mejl. Vinnaren måste svara på meddelandet inom 5 arbetsdagar, efter det förlorar vinnaren rätten till sitt pris. </li> <li>Hunkemöller kan komma att be deltagare dela sina kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer och mejladress) och adress vid vinst. Informationen kommer endast lagras i två månader och endast användas för att kunna sända priset. För mer information, vänligen läs Hunkemöllers integritetspolicy: <a href="https://www.hunkemoller.se/privacy.html">https://www.hunkemoller.se/privacy.html</a></li> <li>Hunkem&ouml;ller har r&auml;ttigheten att &auml;ndra t&auml;vlingsvillkoren samt avsluta t&auml;vlingen utan f&ouml;rvarning, och innan det f&ouml;rst angivna slutdatumet.&nbsp;</li> <li>Hunkem&ouml;ller kan inte h&aring;llas ansvariga f&ouml;r f&ouml;rseningar eller tekniska problem.&nbsp;</li> <li>Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren villkoren och de beslut tagna av Hunkem&ouml;ller f&ouml;r att f&ouml;rs&auml;kra ett r&auml;ttvist resultat.&nbsp;</li> <li>Kommentarer/klagom&aring;l r&ouml;rande t&auml;vlingen kan skickas till: Hunkem&ouml;ller, Attn: Marketing Department, P. O. Box 386, 1200 AJ Hilversum, The Netherlands. Hunkem&ouml;ller kommer svara via post eller telefon inom tre veckor efter mottaget brev.&nbsp;</li> <li>T&auml;vligen g&aring;r under nederl&auml;ndska t&auml;vlingslagar (Nederlandse Reclamecode) och The Games of Chance Code (Gedragscode voor promotionele kansspelen).</li> <li>Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren t&auml;vlingsvillkoren&nbsp;</li> </ul> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif;">Senast uppdaterad av Hunkemöller B.V. in Hilversum, The Netherlands, 2022.</span></p>

  Läs mer
 • security

  <h1>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Security Issues&nbsp;</h1> <p><br /> At Hunkem&ouml;ller, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.<br /> If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our customers and our systems.</p> <p><br /> Please do the following:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;E-mail your findings to&nbsp;<a href="mailto:customerservice@hunkemoller.com">privacy@hunkemoller.com</a>&nbsp;with the subject &lsquo;security vulnerability&rsquo;. &nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people's data,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do not reveal the problem to others until it has been resolved,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties, and<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.<br /> &bull; &nbsp; Do propose a solution to the vulnerability, if known.<br /> &nbsp;</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vulnerabilities that are out of scope:<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Missing security headers, such as X-frame options, CSP, XSS<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;SSL certificate and other SSL issues<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fingerprinting<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Missing account lockout mechanisms, any password brute forcing<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;And other vulnerabilities already known to HM and considered low risk&nbsp;</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vulnerabilities that are in scope:<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Injection vulnerabilities<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Privilege escalation<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Remote code execution<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Open, non-public directories<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Exposed customer data</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vulnerabilities in a vendor&rsquo;s system that exposes HM related data:<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;If you find that any data related to HM is or might be exposed due to a vulnerability affecting one of HM&rsquo;s vendors, you may report it to us. We will make sure to follow up with the relevant service provider. However, please be informed that in such case Rewards as determined by HM will not apply while you still might be eligible for reward from the third-party.<br /> &nbsp;</p> <p>What we promise:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;We will respond to your report within 5 business days with our evaluation and the next steps to resolve the issue.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;If you have complied with the above-mentioned conditions, we will not take legal action against you about the report.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;We will keep you informed of the progress towards resolving the problem.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise), and<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;As a token of our gratitude for your assistance, we offer a reward for every report of a serious security problem that was not yet known to us.&nbsp;</p> <p>We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role if needed in the ultimate publication on the problem after it is resolved.</p> <p><br /> Hunkem&ouml;ller B.V. Sept. 2021</p> <p>&nbsp;</p>

  Läs mer
 • Information - Terms & Conditions Ritual - 230

  <p><strong><u>Villkor f&ouml;r &quot;Ladda ned appen &rdquo; t&auml;vlingen organiserad av Hunkem&ouml;ller BV &rsquo; </u> </strong></p> <p>&middot; T&auml;vlingen &auml;r organiserad av Hunkem&ouml;ller B.V. Endast My Hunkem&ouml;ller medlemmar kan delta. G&aring;van sponsras av Hunkem&ouml;ller.</p> <p>&middot; • För att delta måste deltagaren vara en My Hunkemöller medlem, ha ett medlemskort (digitalt eller fysiskt), vara inloggad på appen, och deltagaren måste berätta för oss vad hens favoritaktivitet är under sommaren. Tävlingen är live från 7/6-2021 t.o.m. 11/6-2021.<br /> <br /> &middot; Efter 11/6-2021 kommer vinnarna att koras. Vinnarna utses baserat på deras inskickade svar. Hunkemöller kommer utse totalt 20 vinnare mellan alla deltagande länder.</p> <p>&middot; Anst&auml;llda hos Hunkem&ouml;ller, Hunkem&ouml;llers partners eller dotterbolag f&aring;r inte delta i t&auml;vlingen.</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller kommer anv&auml;nda deltagares information f&ouml;r att kommunicera.</p> <ul> <li>F&ouml;r att t&auml;vla m&aring;ste deltagaren vara minst 18 &aring;r gammal.</li> </ul> <p>&middot; • Vinnaren kommer motta ett (1) Hunkemöller Summer Essentials paket till ett värde av 750 kr.</p> <p>&middot; Priset kan inte l&ouml;sas in mot kontanter eller annan g&aring;va. Priset kommer skickas hem till vinnaren innan slutet av juni 2021.</p> <p>&middot; Vinnaren kommer bli informerad via mejl och/eller privat meddelande. Vinnarna m&aring;ste svara p&aring; Hunkem&ouml;llers meddelande inom 5 dagar f&ouml;r att inte f&ouml;rlora r&auml;tten till sitt pris.&nbsp;</p> <p>&middot; • Vinnarna måste svara inom 5 arbetsdagar annars förlorar de rätten till sitt pris. Hunkemöller reserverar sig rätten att be om deltagarnas adress så att de kan motta sitt pris vid vinst. Informationen kommer endast lagras i två månader och endast användas för att kunna sända priset. För mer information, vänligen läs Hunkemöllers integritetspolicy: https://www.hunkemoller.se/privacy.html</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller har r&auml;ttigheten att &auml;ndra t&auml;vlingsvillkoren samt avsluta t&auml;vlingen utan f&ouml;rvarning, och innan det angivna slutdatumet.</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller kan inte h&aring;llas ansvariga f&ouml;r f&ouml;rseningar eller tekniska problem.</p> <p>&middot; Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren villkoren och de beslut tagna av Hunkem&ouml;ller f&ouml;r att f&ouml;rs&auml;kra ett r&auml;ttvist resultat.</p> <p>&middot; Kommentarer/klagom&aring;l r&ouml;rande t&auml;vlingen kan skickas till: Hunkem&ouml;ller, Attn: Marketing Department, P. O. Box 386, 1200 AJ Hilversum, The Netherlands. Hunkem&ouml;ller kommer svara via post eller telefon inom tre veckor efter mottaget brev.</p> <p>&middot; T&auml;vligen g&aring;r under nederl&auml;ndska t&auml;vlingslagar (Nederlandse Reclamecode) och The Games of Chance Code (Gedragscode voor promotionele kansspelen).</p> <ul> <li>Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren t&auml;vlingsvillkoren</li> </ul> <p>Senast uppdaterad av Hunkem&ouml;ller B.V. in Hilversum, The Netherlands, juni&nbsp;2021.</p>

  Läs mer