• Disclaimer

  <h1>Ansvarsfriskrivning</h1> <p>Ansvarsfriskrivningen g&auml;ller f&ouml;r inneh&aring;ll och anv&auml;ndning av webbsidan <a href="https://www.hunkemoller.se" target="_self" title="Hunkemoller.se">www.hunkemoller.se</a>. I anslutning till detta, vill Hunkem&ouml;ller B.V. uppm&auml;rksamma dig p&aring; f&ouml;ljande:</p> <p><strong>Ansvar</strong><br /> Hunkem&ouml;ller g&ouml;r sitt b&auml;sta f&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla att det inte f&ouml;rekommer n&aring;gra fel i informationen p&aring; webbplatsen (inklusive produktinformationen som &aring;terfinns p&aring; sidan). Dessv&auml;rre kan vi inte garantera detta. Hunkem&ouml;ller ansvarar inte f&ouml;r &lsquo;uppenbara&rsquo; fel eller skrivfel. Detta &auml;r fel som alla konsumenter kan identifiera som just s&aring;dana fel. Har du uppt&auml;ckt n&aring;gra fel? Vi uppskattar om du talar om det f&ouml;r oss. Var god skicka ditt meddelande till: <a href="mailto:kundservice_se@hunkemoller.com">kundservice_se@hunkemoller.com</a></p> <p><strong>R&auml;ttigheter</strong><br /> Hunkem&ouml;ller, eller ber&auml;ttigad part, f&ouml;rbeh&aring;ller sig alla r&auml;ttigheter, inklusive upphovsr&auml;tt och varum&auml;rkesskydd, portr&auml;ttr&auml;ttigheter och/eller andra immateriella r&auml;ttigheter, vad g&auml;ller allt som visas p&aring; webbplatsen. Detta omfattar texter, illustrationer och grafiskt material. Inga av dessa r&auml;ttigheter &ouml;verf&ouml;rs till sidans bes&ouml;kare/anv&auml;ndare. Kopiering av webbplatsen, eller delar av den, reproduktion eller lagring p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt eller att g&ouml;ra den tillg&auml;nglig f&ouml;r andra &auml;r f&ouml;rbjudet utan uttryckligt skriftligt tillst&aring;nd fr&aring;n Hunkem&ouml;ller. Tillst&aring;nd kr&auml;vs inte f&ouml;r personligt, icke-kommersiellt bruk.</p> <p><strong>Din information</strong><br /> Din information kommer inte att g&ouml;ras tillg&auml;nglig f&ouml;r n&aring;gon tredje part s&aring;vida det inte &auml;r n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r att kunna hantera din best&auml;llning eller i enlighet med r&aring;dande lagstiftning.</p> <p><strong>&Auml;ndringar</strong><br /> Hunkem&ouml;ller har r&auml;tt att &auml;ndra informationen p&aring; denna webbplats, inklusive texten i denna ansvarsfriskrivning, vid valfri tidpunkt och utan f&ouml;reg&aring;ende tillk&auml;nnagivande. Vi rekommenderar d&auml;rf&ouml;r att du regelbundet kontrollerar om informationen p&aring; denna webbplats har &auml;ndrats.</p> <p>Hunkem&ouml;ller B.V. 2021</p> <p>&nbsp;</p>

  Läs mer
 • Information - Terms & Conditions - 230

  <p><strong><u>Villkor f&ouml;r &quot;Ladda ned appen &rdquo; t&auml;vlingen organiserad av Hunkem&ouml;ller BV &rsquo; </u> </strong></p> <p>&middot; T&auml;vlingen &auml;r organiserad av Hunkem&ouml;ller B.V. Endast My Hunkem&ouml;ller medlemmar kan delta. G&aring;van sponsras av Hunkem&ouml;ller.</p> <p>&middot; • För att delta måste deltagaren vara en My Hunkemöller medlem, ha ett medlemskort (digitalt eller fysiskt), vara inloggad på appen, och deltagaren måste berätta för oss vad hens favoritaktivitet är under sommaren. Tävlingen är live från 7/6-2021 t.o.m. 11/6-2021.<br /> <br /> &middot; Efter 11/6-2021 kommer vinnarna att koras. Vinnarna utses baserat på deras inskickade svar. Hunkemöller kommer utse totalt 20 vinnare mellan alla deltagande länder.</p> <p>&middot; Anst&auml;llda hos Hunkem&ouml;ller, Hunkem&ouml;llers partners eller dotterbolag f&aring;r inte delta i t&auml;vlingen.</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller kommer anv&auml;nda deltagares information f&ouml;r att kommunicera.</p> <ul> <li>F&ouml;r att t&auml;vla m&aring;ste deltagaren vara minst 18 &aring;r gammal.</li> </ul> <p>&middot; • Vinnaren kommer motta ett (1) Hunkemöller Summer Essentials paket till ett värde av 750 kr.</p> <p>&middot; Priset kan inte l&ouml;sas in mot kontanter eller annan g&aring;va. Priset kommer skickas hem till vinnaren innan slutet av juni 2021.</p> <p>&middot; Vinnaren kommer bli informerad via mejl och/eller privat meddelande. Vinnarna m&aring;ste svara p&aring; Hunkem&ouml;llers meddelande inom 5 dagar f&ouml;r att inte f&ouml;rlora r&auml;tten till sitt pris.&nbsp;</p> <p>&middot; • Vinnarna måste svara inom 5 arbetsdagar annars förlorar de rätten till sitt pris. Hunkemöller reserverar sig rätten att be om deltagarnas adress så att de kan motta sitt pris vid vinst. Informationen kommer endast lagras i två månader och endast användas för att kunna sända priset. För mer information, vänligen läs Hunkemöllers integritetspolicy: https://www.hunkemoller.se/privacy.html</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller har r&auml;ttigheten att &auml;ndra t&auml;vlingsvillkoren samt avsluta t&auml;vlingen utan f&ouml;rvarning, och innan det angivna slutdatumet.</p> <p>&middot; Hunkem&ouml;ller kan inte h&aring;llas ansvariga f&ouml;r f&ouml;rseningar eller tekniska problem.</p> <p>&middot; Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren villkoren och de beslut tagna av Hunkem&ouml;ller f&ouml;r att f&ouml;rs&auml;kra ett r&auml;ttvist resultat.</p> <p>&middot; Kommentarer/klagom&aring;l r&ouml;rande t&auml;vlingen kan skickas till: Hunkem&ouml;ller, Attn: Marketing Department, P. O. Box 386, 1200 AJ Hilversum, The Netherlands. Hunkem&ouml;ller kommer svara via post eller telefon inom tre veckor efter mottaget brev.</p> <p>&middot; T&auml;vligen g&aring;r under nederl&auml;ndska t&auml;vlingslagar (Nederlandse Reclamecode) och The Games of Chance Code (Gedragscode voor promotionele kansspelen).</p> <ul> <li>Genom att delta i t&auml;vlingen accepterar deltagaren t&auml;vlingsvillkoren</li> </ul> <p>Senast uppdaterad av Hunkem&ouml;ller B.V. in Hilversum, The Netherlands, juni&nbsp;2021.</p>

  Läs mer
 • security

  <h1>&nbsp;</h1> <h1>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Security Issues&nbsp;</h1> <p><br /> At Hunkem&ouml;ller, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.<br /> If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our customers and our systems.</p> <p><br /> Please do the following:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;E-mail your findings to&nbsp;<a href="mailto:customerservice@hunkemoller.com">privacy@hunkemoller.com</a>&nbsp;with the subject &lsquo;security vulnerability&rsquo;. &nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people's data,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do not reveal the problem to others until it has been resolved,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties, and<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.</p> <p><br /> What we promise:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;We will respond to your report within 5 business days with our evaluation and the next steps to resolve the issue.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;If you have complied with the above-mentioned conditions, we will not take legal action against you about the report.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;We will keep you informed of the progress towards resolving the problem.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise), and<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;As a token of our gratitude for your assistance, we offer a reward for every report of a serious security problem that was not yet known to us.&nbsp;</p> <p>We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role if needed in the ultimate publication on the problem after it is resolved.</p> <p><br /> Hunkem&ouml;ller B.V. 2021</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

  Läs mer