Together Tomorrow

Vi gör det här tillsammans. Häng med oss på vår resa mot en mer hållbar morgondag. Vi arbetar med förändring för en bättre, grönare framtid. Och så här ska vi göra det.

Transparens i leverantörskedjan

Hunkemöller har åtagit sig att publicera information om Tier 1-leverantörer för att bidra till att främja arbetstagarnas mänskliga rättigheter och etiska affärsmetoder i leverantörskedjor för kläder och textilier, i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Tier 1-fabriker är de som är involverade i det slutliga tillverkningsstadiet av produkten och dess förpackning för frakt. Vi har åtagit oss att öka transparensen och redovisa djupare nivåer i vår leverantörskedja i framtiden.

Vi äger inte någon av de fabriker där våra produkter tillverkas: de fabriker som vi använder producerar även för andra varumärken och återförsäljare. Vi arbetar med ett nätverk av leverantörer med mångårig teknisk expertis inom sina respektive områden, med vilka vi har byggt upp nära och förtroendefulla samarbetsrelationer. Att arbeta med ett begränsat antal långsiktiga nyckelleverantörer hjälper oss att verkligen lära känna dem, förstå deras behov och utmaningar och på så sätt bedriva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi är stolta över våra leverantörer och våra gemensamma ansträngningar att upprätthålla de bästa standarderna för social och miljömässig due diligence. Vi anser att transparens gör det möjligt för varumärken att samarbeta med civilsamhället och andra organisationer för att identifiera, bedöma och undvika faktisk eller potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljörisker. Det gör det också möjligt för arbetstagare att hävda sina rättigheter, hålla varumärken ansvariga och gör det möjligt för konsumenter att fatta välgrundade beslut om sina inköp. Vi kommer att uppdatera uppgifterna två gånger per år. Klicka här för att ladda ner Hunkemöllers fabrikslista.

 Klicka här för att ladda ner Hunkemöllers fabrikslista.

Läs om Hunkemöllers deklaration om mänskliga rättigheter
här.

 

En bättre morgondag för MÄNNISKOR

Ta reda på mer

En bättre morgondag för PLANETEN

Ta reda på mer

en bättre morgondag med en bättre PRODUKT

Ta reda på mer

Sustainable
Collection

Finns det några juridiska, etiska eller efterlevnadsmässiga överträdelser relaterade till Hunkemöllers verksamhet som du vill anmäla? Du kan lämna ditt klagomål här.