Företags samhällsansvar

Ansvarsfull produktionskedja

Hunkemöllers uppförandekod (Code of Conduct)
På Hunkemöller samarbetar vi med drivna leverantörer som delar vår passion och vill erbjuda våra kunder World Class Service. Vi satsar medvetet på långsiktiga relationer med våra leverantörer så att kontinuitet och kvalitet kan säkerställas.

För att garantera att våra produkter tillverkas enligt vår standard, förväntar vi oss att alla leverantörer följer samma miljömässiga och sociala riktlinjer. År 2004 etablerade vi en uppförandekod som baserar sig på internationella direktiv såsom ILO-konventioner (International Labour Organisation), FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, OECD-direktiv för multinationella företag samt lokal lagstiftning.

Hunkemöller accepterar inte barnarbete eller användning av skadliga kemikalier. Dessutom omfattar uppförandekoden grundläggande arbetsrättigheter såsom skälig ersättning, anständiga arbetstider, ingen diskriminering, inget tvångsarbete, en säker och hygienisk arbetsplats, rätt för arbetstagare att organisera sig i en fackförening samt att kunna förhandla kollektivt.

Hunkemöller är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI) som strävar efter att förbättra arbetsförhållandena i leveranskedjan. Vi övervakar alla våra direkta leverantörer för att se till att de uppfyller våra krav. Om en leverantör behöver införa förbättringar för att uppfylla våra krav, samarbetar vi för att nå full överensstämmelse inom en överenskommen tidsram.

För att kontrollera att våra leverantörer uppfyller vår uppförandekod, kontrolleras de regelbundet av erkända och oberoende organisationer. Om vi inleder en ny affärsrelation, måste leverantören underteckna vår uppförandekod. Därmed bekräftar företaget att man är medveten om uppförandekoden och följer den.
Alla potentiella nya leverantörer måste kunna bevisa att de uppfyller vår standard vad det gäller sociala villkor och miljöförhållanden i fabrikerna. Först när Hunkemöller är övertygad om detta, kan beställningar göras.

 

För mer information, se: Reporte de Sostenibilidad

Vår relation med Bangladesh

Hunkemöller stödjer överenskommelsen ”Bangladesh Fire and Building Safety Accord”. De samarbetspartner som undertecknar detta avtal finansierar och implementerar ett gemensamt program om brand-, byggnads- och elsäkerhet inklusive säkerhetsinspektioner, offentlig rapportering och utbildning för fabrikerna. Alla fabriker i Bangladesh som tillverkar åt Hunkemöller har inspekteras angående rand-, byggnads- och elsäkerhet.


För mer information: Hållbarhetsrapport

 

Rikstäckande holländsk kampanj för en hållbar klädbransch

I Nederländerna, där vårt huvudkontor finns, är Hunkemöller medlem i branschorganisationen ”Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel” (VGT). Tillsammans med andra branschorganisationer såsom Modint och Inretail har en ”Dutch National Action Plan” presenterats för att göra den holländska textil- och klädsektorn mer hållbar. Hunkemöller stödjer planen och deltar i ”Purchasing Practices & Due Diligence group” (för förbättring av inköpsrutiner och ”skälig aktsamhet”).

Den 4 juli skrev Hunkemöller på ett 5 års avtal gällande hållbara textiler och kläder i Nederländerna. Avtalet är en uppföljning på den Dutch National Action Plan som presenterades 2013, och har målet att ta fram positiva hållbara förändringar inom textil och klädbranschen världen över. Det nya samarbete har fått brett stöd av industriorganisationer, fackföreningar, civila samhällsorganisationer samt den holländska regeringen.

Avtalet inkluderar olika teman som diskriminering och kön, barnarbete, tvångsarbete, föreningsfrihet, levnadskostnader, säkerhet & hälsa på arbetsplatsen, råmaterial, vattenförorening, förbrukning av kemikalier, vatten och energi samt djurvälfärd. 

Sedan 2013 har Bangladeshfördraget om brand- och byggnadssäkerhet visat ett globalt erkänt exempel på hur stor framgång kan nås med samarbete för att se till att inga arbetare behöver vara rädda för bränder, rasande byggnader eller andra olyckor.

På Hunkemöller har vi dedikerat oss till att följa säkra arbetsvillkor i Bangladesh och vi har visat detta genom att aktivt följa Fördraget sedan 2015. År 2018 skrev vi även under Transitionsfördraget för att slutföra säkerhetssanering och säkerhetsskydd på fabriker som fördraget gäller.

Vi oroar oss för bristen av framgång gällande övergången och vi vidhåller vårt åtagande gentemot Transitionsfördraget och stöttar Styrnings kommitténs hängivenhet att slutföra en ansvarfull och tidsbunden  transistionsplan. 

Samhällsengagemang
Newlife the Charity for Disabled Children:
Vi samarbetar med Newlife Trading för att se till att avskrivna och returnerade varor återvinns eller säljs vidare på ett miljövänligt sätt, till stöd för Newlife Foundation. Newlifes rapporteringssystem är också mycket värdefullt för Hunkemöller för att identifiera orsaken till avskrivning av lager och att för att kunna minska detta.

För mer information, se http://www.newlifecharity.co.uk/

Den nederländska cancerfonden, KWF:
Hunkemöller tycker att det är viktigt att bidra till kampen mot (bröst)cancer och stödjer sedan 2004 den nederländska cancerfonden, KWF. Genom olika kampanjer och aktiviteter samlas pengar in, t.ex. via ett löne- donationsprogram, bidrag från ledningen och försäljning av gadgets och/eller en del av intäkterna från reklamkampanjer. Dessutom deltar ett antal av våra kolleger i evenemanget Alpe d'Huzes vars syfte är att samla in pengar till cancerforskning.

Miljö

Återvinning och energibesparing:
Vi uppmuntrar våra team och samarbetpartners att söka efter nya sätt att minska energiförbrukningen och mängden avfall. Kontinuerligt förbättrar vi vår transport och logistik. I våra butiker stimulerar vi personalen att återanvända galgar, papper och plast.
Vi växer snabbt och alla våra nya butiker är utrustade med LED-ljus för att spara energi i butikerna.