VILLKOR FÖR PRODUKTOMDÖMEN

Kan vem som helst skriva ett omdöme om våra produkter?

Nej, endast kunder som har köpt en av våra produkter kan skriva ett omdöme. Du får ett e-postmeddelande med en inbjudan att skriva ett omdöme när du har köpt en produkt. Dessa omdömen gör det möjligt för kunder att dela med sig av sina erfarenheter med den produkt de har köpt, vilket i sin tur gör det lättare för andra kunder att fatta sina egna, personliga köpbeslut.

Kan jag avregistrera mig från e-post om att lämna omdöme?

Ja, du har alltid möjlighet att avregistrera dig från e-post om att lämna omdöme. Det gör du enkelt genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i e-postmeddelandet. Endast den e-postadress som e-post om att lämna omdöme har skickats till avregistreras.

Hur fungerar systemet för att betygsätta produkter?

Kunder som har genomfört ett köp får en förfrågan om att lämna ett omdöme inom några dagar efter att deras beställning har bekräftats. Du dirigeras till ett formulär som du kan använda för att lämna ett omdöme om en eller flera produkter ur din beställning. Formuläret innehåller ett övergripande betyg, betyg för specifika produktfunktioner samt information om dig.

Hur lång tid tar det innan ett omdöme blir synligt på webbplatsen?

Omdömen blir aldrig synliga direkt. Detta beror på att omdömets ursprung och innehåll först måste kontrolleras, antingen automatiskt eller manuellt. Vi genomför dessa kontroller själva eller låter en tredje part göra det. Ditt omdöme publiceras vanligtvis inom ett dygn. Det datum som står bredvid ett omdöme är det datum då omdömet skrevs.

Genom att lämna ett omdöme till Hunkemöller bekräftar du att:

 • Du är omdömets författare och att du frivilligt frånsäger dig ”alla immateriella rättigheter” som förknippas med innehållet.
 • Innehållet är korrekt och sanningsenligt.
 • Innehållet inte innehåller olämpligt språk, inte är vilseledande och inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter med avseende på upphovsrätt, patent, varumärke, företagshemlighet eller integritet.
 • Innehållet är inte kränkande, provocerande eller diskriminerande.
 • Innehållet inte har erhållits via tredje part mot betalning eller annan form av ersättning.

Du samtycker till att

Du ger Hunkemöller en oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt att använda, kopiera, radera i sin helhet, publicera, översätta och/eller inkludera innehållet i alla format, medier eller teknologier.


Hur hanterar Hunkemöller negativa produktomdömen?

Alla omdömen hanteras på exakt samma sätt.

Hur avgörs produktomdömenas rangordning?

Som standard visas de senaste omdömena överst i omdömeslistan på produktsidorna, men du kan också sortera omdömen efter antalet stjärnor eller efter omdömen som innehåller en bild/video.

Kan jag lämna ett negativt omdöme om en produkt?

Ja, du är helt fri att lämna ett negativt produktomdöme. Du hjälper inte bara oss, utan även andra kunder.

Hur länge är mitt omdöme synligt?

Ditt omdöme är synligt till dess att vi plockar bort produkten i fråga från vårt sortiment. Skulle du föredra att vi inte längre visar ditt omdöme? Då kan du kontakta vår kundtjänstavdelning.

När avvisas ett omdöme?

Vi avvisar endast omdömen om de inte uppfyller de gällande villkoren. Ett omdöme avvisas om:

 • Omdömet innehåller personuppgifter, såsom telefonnummer och (e-post)adresser.
 • Det innehåller länkar till andra webbplatser, såsom YouTube eller konkurrenter.
 • Omdömet är en beskrivning av tjänsten snarare än produkten. Du kan inkludera en kort hänvisning till vår tjänst med ett par meningar, men omdömet måste främst handla om produkten.
 • Priser nämns.
 • Omdömet innehåller stötande eller diskriminerande språk.
 • Omdömet handlar om produktinformation som var felaktig vid köptillfället, men som sedan dess har korrigerats. Vi kan då välja att plocka bort omdömet för att undvika att förvirra kunderna.
 • När den automatiska kontrollen fastställer ett avvikande mönster och vi därför har anledning att tro att omdömet är falskt.
 • Omdömet innehåller en bild som inte är relevant för typen av produkt.

Ett omdöme får alltså innehålla stavfel, bestå av en enda mening eller vara negativ om produkten.

I vilka fall kan Hunkemöller ändra eller plocka bort ett omdöme?

Detta sker bara i väldigt specifika situationer. Till exempel om kunden kommer fram till att hen har ändrat sig efter (långvarig) användning av produkten, eller vill lägga till ytterligare information i omdömet. Eller när kunden vill få omdömet borttaget eftersom hen inte längre vill att hens för- eller efternamn ska visas på vår webbplats.

Publicerar Hunkemöller även omdömen mot betalning eller belöning?

Kunden som anses ha skrivit det bästa omdömet utses till månadens Review Shero och får ett presentkort värt 50 € på underkläder från Hunkemöller!

Hunkemöller kan när som helst komma att ändra dessa villkor. Vi publicerar då en ny version på vår webbplats så snart som möjligt.

 

Åtgärder för att verifiera omdömen/feedback

Alla faktiska erfarenheter av att köpa eller använda en tjänst från ett företag kan betygsättas med upp till 5 stjärnor. Omdömen avser erfarenheter som har ägt rum som mest 6 månader före inlämning av omdömet. Därefter beräknas det övergripande betyget baserat på genomsnittet av betygen från alla bekräftade omdömen från de senaste 12 månaderna. Kunderna beskriver upplevelsen med sina egna ord genom att lägga till kommentarer.

Trusted Shops erbjuder inga fördelar, särskilda villkor, prissänkningar eller andra incitament för att lämna ett positivt omdöme eller dra tillbaka ett negativt omdöme. Samtliga omdömen publiceras, både positiva och negativa.

Användarvillkoren för Trusted Shops feedback-plattform gäller.

Beräkning av betyg utifrån antalet stjärnor

5.00 - 4.50 Utmärkt
4.49 - 3.50 Bra
3.49 - 2.50 Godkänd
2.49 - 1.50 Dålig
1.49 - 1.00 Mycket dålig

 

Åtgärder för att verifiera omdömen

Trusted Shops har vidtagit olika åtgärder i sitt omdömessystem för att säkerställa att de omdömen som publiceras enbart kommer från kunder som faktiskt har använt eller köpt produkterna eller tjänsterna (nedan kallade ”bekräftade omdömen”).

Hur säkerställer Trusted Shops att omdömena är äkta?

Tekniska åtgärder:

Trusted Shops vidtar olika tekniska åtgärder för att säkerställa att omdömesinbjudningar via e-post endast skickas till de e-postadresser som använts för att genomföra ett köp eller köpa en tjänst.

De som handlar på nätet och som använder tjänster från Trusted Shops, däribland köpskyddet, får en omdömesinbjudan från Trusted Shops efter genomförd beställning. Länken i e-postmeddelandet kan användas för att lämna ett omdöme om det faktiska genomförda köpet.

Dessutom kan de som använder tjänster från Trusted Shops betygsätta sina beställningar genom att gå till sitt köp i Consumer World (Trusted Shops inloggningsområde). Här har tekniska åtgärder även vidtagits för att säkerställa att endast transaktioner som dokumenterats i Consumer World kan betygsättas.

Nätbutiker kan också be sina kunder att lämna ett omdöme via Trusted Shops-systemet. Som en del av det automatiska utskicket av inbjudningar överförs kundens e-postadress via API eller den så kallade Review Collector till Trusted Shops i syfte att skicka en e-postinbjudan. Dessa tekniska åtgärder säkerställer att en omdömesinbjudan endast skickas till de e-postadresser som använts för att genomföra ett köp.

I vissa fall finns det dessutom möjlighet att lämna ett betyg direkt i ett företags betygsprofil. Även här måste e-postadress och referensnummer anges. Så kallat double opt-in (bekräftat samtycke) används för att bekräfta att e-postadressen är äkta.

Samtidigt samlas alltid ytterligare referensinformation om beställningen in för att säkerställa att tjänster från Trusted Shops i allmänhet tilldelas på ett säkert sätt samt att ett enskilt omdöme kopplas till en verklig köptransaktion.

Manuella åtgärder:

Ytterligare manuella åtgärder vidtas också för att säkerställa att endast de kunder som faktiskt har köpt produkten eller använt tjänsten lämnar omdömen.

För att göra det möjligt att verifiera huruvida omdömen är äkta och befogade kan inte omdömen lämnas anonymt. Den e-postadress som använts för att behandla köpet fungerar alltid som en verifierbar referens för att lämna omdömet.

I händelse av motstridigheter eller indikationer på att ett omdöme inte är baserat på erfarenhet, trots att ovanstående tekniska åtgärder har vidtagits, efterfrågas bevis på att det lämnade omdömet är befogat, vilket kontrolleras i enlighet därmed. Om det inte är möjligt att med hjälp av de efterfrågade bevisen visa att produkten har köpts eller att tjänsten har använts raderas omdömet.

Information om särskilda fall:

Importerade omdömen

När det gäller dessa omdömen garanterar vi inte att alla kommer från konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkterna eller tjänsterna. Därför ingår dessa omdömen (märkta ”importerade omdömen”) inte i beräkningen av det övergripande betyget.