Ambitioner & Policyer

Rapporter, policyer och åtaganden

Vårt engagemang för hållbarhet är starkt förankrat i vår affärsstrategi, våra policyer och våra metoder. Vi har stakat ut en färdplan för 2025 och framåt som bygger på en samarbetsstrategi där vi arbetar tillsammans med intressenter för att hantera branschens utmaningar, dela bästa praxis och driva positiv förändring. Under de kommande åren kommer vi att verka för att minska koldioxidavtrycket i hela vår värdekedja och upprätthålla normerna för rättvis handel och social jämlikhet. Vi kommer att ge våra medarbetare möjlighet att driva förändring inom vår organisation genom att bli hållbarhetsambassadörer som främjar intern förändring. Vi kommer också fortsätta att bjuda in våra intressenter att prata med oss om hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsrapport

Ta reda på mer

Uppförandekod

Ta reda på mer

Hållbarhetsmål

För att främja vårt arbete har vi satt upp särskilda mål uppdelade in tre huvudteman – arbetsmiljö, miljö och samhälle.

Arbetsmiljö

• Öka transparensen i våra leveranskedjor till att omfatta leverantörer på tredje nivå till 2025.

• Samarbeta med branschkollegor för att förbättra produktionslönerna med 50 procent (utifrån 2018 års lönenivå) före 2024 för att uppnå levnadslöner.

• Säkerställa rättvisa arbetsvillkor för 65 000 arbetstagare till 2024.

Miljö

• Minska våra utsläpp av växthusgaser.

• Minska mängden förpacknings- och textilavfall genom att fasa ut 75 procent av den nytillverkade plast som används i förpackningar och i vår detaljhandelsverksamhet till 2024.

• Öka mängden hållbara material som används i våra produkter med 25 procent under 2024.

Samhälle

• Stärka de samhällen där vi finns och göra hållbarhet till normen i de regioner där vi verkar genom att samarbeta med våra intressenter.

 

Tidigare hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapport 2022