Planeten

Vi vill skydda jorden för kommande generationer. Därför arbetar vi för att minska vår påverkan på miljön. Varje dag lär vi oss hur vi kan tillverka våra kläder på ett mer hållbart sätt.

Det här är något av det vi gör rätt redan nu.

Utsläpp

Vi kompenserar koldioxidutsläpp i våra direkta verksamheter. Nu arbetar vi med att minska utsläpp som vi är kopplade till.

Energianvändning

Vi fokuserar på att minska energiförbrukningen vid vårt huvudkontor, våra lagerlokaler och i våra butiker och vi samlar också våra energiavtal så att vi kan göra grönare val i framtiden.

Cirkulär ekonomi

Vi strävar efter att bli en mer cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi använder färre resurser på ett mer effektivt sätt genom att återanvända avfall och skapa produkter som är hållbara och kan återvinnas i systemet. Vårt mål för 2024 är att ha ett system för vidareförsäljning eller återvinning av alla underkläder som inte säljs i butikerna.

Cirkulär ekonomi

Vi strävar efter att bli en mer cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi använder färre resurser på ett mer effektivt sätt genom att återanvända avfall och skapa produkter som är hållbara och kan återvinnas i systemet. Vårt mål för 2024 är att ha ett system för vidareförsäljning eller återvinning av alla underkläder som inte säljs i butikerna.